Pískacie tričká
Miletičová 22, 82108, Bratislava, www.piskacietricka.sk 
Opening hours:
Mon-Fri: 11:00 - 19:00
Saturday:  14:00 - 19:00 

Bleble
Bory Mall, Lamač 6780, Bratislava, www.bleble.sk

Bubliboom
Antona Bernoláka 42, Žilina,  www.bubliboom.sk

Miestni
Lazovná 251/20, Banská Bystrica,  www.miestni.sk

Berry - detská obuv
Dukelských hrdinov 332 Žiar nad Hronom, 

Kuráž
Benediktská 7, Praha 1, www.kuraz.cz